Privacyverklaring

Contactgegevens

Mini camping De Leemskuilen
Buikheide 10a
5512 PB Vessem

 

Contactpersoon:
Jozien Huybers
info@deleemskuilen.nl
06-11065647

 

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt indien u deze zelf aan ons verstrekt, bijv. via mail en/of een (contact)formulier op deze website. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt, denk hierbij aan:
– Het afhandelen van uw betaling of reservering
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Internetsites van derden

Op onze website kunt u links vinden naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

 

Inzage en correctie

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:
– de inzage in uw persoonsgegevens
– het corrigeren van terechte fouten
– het verwijderen van verouderde gegevens
– het intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
– het overdragen van uw gegevens naar een derde

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website voorzien van een SSL certificaat, dat u verzekerd van een beveiligde en versleutelde verbinding. Daarnaast maken wij gebruik van diverse beveiligingstools en houden wij (pro)actief en periodiek updates voor onze website en de gebruikte plugins bij.